Hälsa Leva - Leva Hälsa
Klubben för att stödja uppstartandet av många fler i Sverige, Europa och Världen

HÄLSA

OMFATTAR ALLA OMRÅDEN

Här börjar vi tala om den fysiska kroppen med experter inom området, vi talar även om hälsosam omgivning, välja positiva vägar, tankar. 

Ett tema som många glömer är vår själ. Den är viktig och tål inte saker som lögner, elekheter och andra negativa aspekter. 
 

HARMONI

Allt för viktigt för att glömmas!

Här börjar vandringen på vår egen bana. Hur gör jag för att ha frid i mig själv, tillsammans med andra.

Hur gör vi mitt i stressen för att hitta lugnet i stormen.

Harmoni är en stabil känsla på samma sätt som vår själ är stabil medans anden är hysterisk.
 

HOLISTISK

Kunskap, vetskap och verkställa

Här börjar resen i NU för att se klart var och vad har vi med oss just idag. 
Oavsett om vi är medvetna eller ej så finns stjärnorna tack vare natten, det finns en hel del insikter att dela i grupper när vi accepterar hela VI.

Utveckling sker även i mastermind grupper, alla jobbar med sitt men tillsammans. Synenergi.

Respekt för andra, respekt för själv

Betyder det att andra går före mig..

Äkta ledarskap börjar i att en ledare hjälper, stöttar, verkställer, belönar, berömmer.   Ledarskap är en spegelbild av ett tjänande. 
 

Öppenhet

Vi kommer ingenstans om vi är stängda. Vi kommer fortsätta precis som Vanligt. Vill du det?

Det är bara du som kan öppna dörren, fönstret, en aning för att låta det nya som är ännu bättre in.